Polityka Prywatności

Polityka Prywatności została zaprojektowana tak, aby pomóc Ci zrozumieć jakie dane gromadzimy i przetwarzamy oraz jak i w jakim celu to robimy. Znajdziesz tu też wszystko, co musisz wiedzieć o swoich prawach.

 

Mamy nadzieję, że poświęcisz czas na jej przeczytanie; staraliśmy się ująć wszystko tak przejrzyście, jak to tylko możliwe. Damy Ci też znać, jeśli w przyszłości będziemy chcieli zmienić cokolwiek w procesie przetwarzania twoich danych osobowych.

 

W Maped traktujemy ochronę danych użytkowników bardzo poważnie i zachęcamy Cię do poznania naszych założeń, jeśli któryś z punktów w tym oświadczeniu wyda ci się niejasny lub jeśli będziesz chciał zadać jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami w dogodny dla Ciebie sposób.

 

Kim jesteśmy?

 

W Polsce firma Maped jest reprezentowana przez CX Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Jana Pawła II 66, 00–500 Piaseczno, spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców, pod nr KRS 0000502451, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, NIP 1231284825, kapitał zakładowy 9.800 zł. W niniejszym dokumencie występujemy jako Maped, czasami również pod określeniem „my”.

 

O dostarczenie jakiego rodzaju danych osobowych możemy cię poprosić?

 

Maped prosi o podanie danych osobowych tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne w określonym celu. Z tego powodu stworzyliśmy pełną listę danych, o których dostarczenie możemy prosić, aby ten cel osiągnąć. Dane osobowe, które możemy zbierać, aby usprawnić dostawę naszych usług: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu.

 

W jakim celu gromadzimy dane osobowe?

Będziemy wykorzystywać dane osobowe przede wszystkim w celu wypełnienia wszelkich zobowiązań umownych, które istnieją między nami a użytkownikiem. W przypadku, gdy będzie wymagane podanie danych osobowych w celu spełnienia warunków takiej umowy, użytkownik będzie zobowiązany do podania odpowiednich danych osobowych. Zgodnie z Ustawą o przetwarzaniu danych osobowych ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.

 

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów biznesowych. Jak już wspomnieliśmy, potrzebujemy tych danych do realizacji różnych celów, dlatego każdy użytkownik musi zdawać sobie sprawę, że jego dane mogą zostać do tego wykorzystane.

 

Nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu to:

 • dostarczanie towarów i usług lub wymiana wadliwych produktów w ramach umowy z organizacjami zewnętrznymi,
 • informowanie użytkowników o towarach i usługach, które ich interesują,
 • zapewnianie darmowych próbek produktów w celu otrzymania recenzji i informacji zwrotnych,
 • zapraszanie użytkowników do udziału w konkursach,
 • kontaktowanie się z użytkownikami w celu poprawienia jakości usług,
 • ułatwianie dostępu do siedzib naszych biur,
 • informowanie użytkowników o oferowanych towarach/usługach i ofertach, które mogą ich zainteresować (marketing bezpośredni),
 • powiadamianie o zmianach w ofercie , które mogą dotyczyć użytkowników,
 • obserwowanie skali i zakresu bazy konsumentów w związku z prowadzeniem analizy statystycznej i badań rynkowych,
 • doskonalenie strony internetowej, aby treści były lepiej dopasowane do klientów i odpowiadały trendom użytkowania.

 

Maped może również przetwarzać dane osobowe, aby wypełniać różne obligacje prawne, w tym:

 • realizowanie zobowiązań finansowych wobec użytkowników i odpowiednich organów finansowych,
 • współpraca z odpowiednimi władzami w celu zgłaszania działalności przestępczej oraz wykrywania i zapobiegania oszustwom,
 • przeprowadzanie wymaganych operacji finansowych z zachowaniem należytej staranności, np. w zakresie administracji, bezpieczeństwa, reorganizacji, inwestycji lub sprzedaży przedsiębiorstw/aktywów,
 • przestrzeganie branżowych wymogów regulacyjnych i wszelkich systemów samoregulacji.

 

Tam, gdzie otrzymaliśmy zgodę rodzica na przetwarzanie danych osobowych dzieci, wykorzystamy je w następujących celach:

 • zapraszanie do wzięcia udziału w konkursach

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tych celach może zostać w każdej chwili wycofana. Po otrzymaniu wniosku o wycofanie zgody, możemy skontaktować się z użytkownikiem w celu weryfikacji.

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania.

 

Skąd uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

 

Dane możemy otrzymać bezpośrednio od Ciebie lub pozyskać je z innych źródeł, takich jak:

 • źródła techniczne, które gromadzą dane przy każdym wejściu na stronę internetową. Narzędzia śledzenia, takie jak ciasteczka lub programy analityczne. Te narzędzia nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji użytkownika,
 • organizacje zewnętrzne, które mogą przekazywać dane użytkownika w określonym celu. Może to też oznaczać, że użytkownik uzyskał dostęp do naszych platform za pośrednictwem organizacji zewnętrznej, na przykład dostawcy mediów społecznościowych lub Google.

 

Komu będziemy udostępniać informacje o Tobie?

 

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe organizacjom zewnętrznym występującym w roli administratorów danych. Będzie to jednak miało miejsce jedynie wtedy, kiedy będziemy zobligowani wymogami prawnymi lub kiedy przetwarzanie danych będzie niezbędne do osiągnięcia konkretnego celu.

 

W przypadku sprzedaży lub reorganizacji naszej działalności albo jeśli jest to wymagane przez prawo lub upoważniony organ regulacyjny, możemy przekazać Twoje dane osobowe jako część ogólnych danych biznesowych odpowiednim stronom.

 

Gdzie będą przechowywane Twoje dane?

Maped może być zobowiązany do transferu danych osobowych użytkownika do organizacji, które zamierzają te dane poza UE. W takim przypadku, Maped zadba o to, by zastosowano co najmniej jeden z poniższych środków kontroli:

 

 • istnieją umowy między zaangażowanymi stronami, które zapewniają, że organizacja odbiorcy ma odpowiedni standard ochrony danych.

 

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Zgodnie z niniejszą polityką prywatności będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez tyle czasu, ile wymaga realizacja celu, w jakim zostały zgromadzone.

 

Określając, kiedy dane osobowe powinny zostać usunięte, weźmiemy pod uwagę ilość i wrażliwość posiadanych przez nas danych osobowych, wielkość szkody, jaką może spowodować naruszenie danych, korzyści wynikające z celów, do których dane są wykorzystywane oraz wszelkie wymogi prawne, do których jesteśmy zobowiązani.

 

Możesz wnieść o usunięcie swoich danych osobowych w każdym momencie. Jeśli istnieje istotny lub prawny powód, dla którego jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych, możemy zdecydować się na ograniczenie ilości przetwarzanych danych do tego, co jest absolutnie niezbędne w celu zminimalizowania wpływu przetwarzania danych.

 

Twoje prawa, nasza odpowiedzialność

 

Oto kilka praw, które otrzymujesz wraz z dostarczeniem nam danych osobowych; niektóre z nich były wspomniane powyżej. Chcielibyśmy zapewnić, że w Maped poważnie traktujemy prawa użytkownika jako osoby fizycznej i zawsze będziemy postępować w sposób uwzględniający naszą odpowiedzialność za przestrzeganie tych praw.

 

Prawo dostępu

Prawo dostępu gwarantuje Ci możliwość potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz do uzyskania odpowiednich szczegółowych informacji na temat tych operacji przetwarzania i tego, jakie dane osobowe są przetwarzane.

 

Każdy użytkownik, który chciałby otrzymać dostęp do gromadzonych przez nas swoich danych osobowych, może skontaktować się z nami przez dowolny kanał komunikacji.

 

Prawo do sprostowania

Każdy użytkownik, który zauważy, że dane, które zgromadziliśmy są błędne lub niekompletne, może wymagać od nas sprostowania. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na tego rodzaju wniosek jak najszybciej.

 

Prawo do sprzeciwu

Prawo do sprzeciwu jest prawem, które jest podstawową wolnością we wszystkich demokracjach. Jeśli chcesz sprzeciwić się temu, w jaki sposób wykorzystujemy lub w przeszłości wykorzystywaliśmy Twoje  dane osobowe, możesz to zrobić bez ograniczeń.

 

Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z tym przysługującym Ci prawem wszystkie otrzymane dane musimy przekazać Tobie lub innemu wybranemu przez Ciebie dostawcy w formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 

Prawo do wniesienia skargi

Zawsze staramy się zapewniać najwyższe standardy i zwiększać zaufanie naszych klientów do nas jako organizacji. Abyśmy mogli to osiągnąć, prosimy o wcześniejsze zgłaszanie nam wszelkich skarg, abyśmy mogli odpowiednio zbadać sprawę. Jeśli jednak chciałbyś złożyć skargę na CX Dystrybucja reprezentującą Maped do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, możesz to zrobić, kontaktując się z infolinią UODO pod numerem +48 606-950-000 lub korzystając z innych metod zgłaszania wymienionych na ich stronie internetowej https://uodo.gov.pl/pl/526/2464.

 

Kontakt

Jeśli chcesz skontaktować się z nami, prosimy skorzystać z poniższych danych kontaktowych:

 

CX Dystrybucja Sp. z o.o.

 1. Jana Pawła 66

05-500 Piaseczno

T: +48 22 489 39 39

@: info@grupacx.pl